X
تبلیغات
زولا

رأی شماره 666 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال متمم صورتجلسه

شنبه 23 تیر 1397

رأی شماره‌های ۷۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری توسط شورای اسلامی شهر کرج

پنج‌شنبه 21 تیر 1397

رأی شماره‌های ۷۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری توسط شورای اسلامی شهر کرج خلاف قانون است  


برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

رأی شماره 1211هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:واگذاری بخشی از باغات به عنوان فضای سبز به صورت رایگان

پنج‌شنبه 14 تیر 1397
ابطال بند 3 پیوست شماره 3 دستور العمل ماده 14 قانون زمین شهری تهران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر واگذاری بخشی از باغات به عنوان فضای سبز به صورت رایگان در قبال استفاده از بقیه آن با کاربریهای متناسب با ضوابط و کاربری پهنه مربوطه 

برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

رأی شماره ۳۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعرفه عوارض

جمعه 21 مهر 1396

رأی شماره ۳۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ردیف‌های ۳ و ۶ جدول ذیل ماده ۱۳، بخش دوم و سوم ماده ۱۷ و ماده ۱۶ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر گرگان به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می‌شود   

برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

رأی شماره‌های۲۲۵ـ ۲۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ضوابط محاسبات درآمدی

پنج‌شنبه 20 مهر 1396
 رأی شماره‌های۲۲۵ـ ۲۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره۲ ماده۱، تبصره۴ و ۵ ماده۱۴، مواد ۱۵، ۱۶، ۲۰، ۲۴، ۲۵، ۳۰، ۳۱، ۳۵ و تبصره‌های آن و تبصره اصلاحی ماده ۳۵، ۳۶ و تبصره آن، ۴۰، ۴۱، ۴۴، از دفترچه یکپارچه‌سازی ضوابط محاسبات درآمدی مصوب شورای اسلامی شهر مشهد   

برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

رأی شماره ۲۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: افزایش تراکم ساختمانی

دوشنبه 17 مهر 1396

رأی شماره ۲۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۳۲۷۳/۳/ش ـ ۲۱/۷/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر مشهد درخصوص افزایش تراکم ساختمانی در مناطق ۱، ۹ و ۱۱ شهرداری مشهد   

برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

رأی شماره۱۷۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع:عوارض سرانه‌های خدماتی یا بهای سرانه‌های خدماتی

دوشنبه 3 مهر 1396

رأی شماره۱۷۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال بند۱ صورتجلسه شماره۱۲۳۲۷/۸۷/هـ ـ۳ـ ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر وضع عوارض سرانه‌های خدماتی یا بهای سرانه‌های خدماتی  


برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

رأی شماره ۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اخذ بهای خدمات از آموزشگاههای آزاد فنی‌ و حرفه‌ای

شنبه 20 خرداد 1396

رأی شماره ۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از بند ۵ ماده ۴ مصوبه شماره ۶۲۳۲/۹۲/۴/ش ـ ۳/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ بهای خدمات از آموزشگاههای آزاد فنی‌ و حرفه‌ای   

برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

رأی شماره‌های ۳۸ـ۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بهای خدمات تغییرکاربریها و افزایش تراکم

دوشنبه 15 خرداد 1396

رأی شماره‌های ۳۸ـ۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۳۱۶۸/۳ش ـ ۲۹/۶/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر مشهد درخصوص تعیین بهای خدمات تغییرکاربریها و افزایش تراکم    

برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

رأی شماره ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : تعرفه عوارض محلی

چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396

 رأی شماره ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای ملایر و تبریز درخصوص تعرفه عوارض محلی در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵  


برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

رأی شماره ۱۴۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اختصاص ۶۵ درصد اراضی به فضای عمومی و فضای مفید شهری

جمعه 15 اردیبهشت 1396

رأی شماره ۱۴۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از مصوبه ۱۳/۷/۱۳۸۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر اختصاص ۶۵ درصد اراضی به فضای عمومی و فضای مفید شهری   

برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

رأی شماره ۱۴۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:عوارض کاربری با قابلیت تجاری

جمعه 15 اردیبهشت 1396
 رأی شماره ۱۴۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره ۴ از فصل دوم تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال ۱۳۹۳ با عنوان عوارض کاربری با قابلیت تجاری از تاریخ تصویب   

برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

رأی شماره ۱۴۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عوارض ورود به محدوده و سهم خدمات عمومی و معابر در محدوده طرح جامع

چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396

رأی شماره ۱۴۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۲۵۵۴ ـ ۲۴/۱۱/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شاندیز موضوع آیین‌نامه نحوه محاسبه عوارض ورود به محدوده و سهم خدمات عمومی و معابر در محدوده طرح جامع شاندیز از تاریخ تصویب  


برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

رأی شماره ۱۴۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:عوارض تغییر کاربری

یکشنبه 10 اردیبهشت 1396

رأی شماره ۱۴۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۴ ماده ۱ دفترچه عوارض سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص عوارض تغییر کاربری   


برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

رأی شماره ۱۴۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ضوابط مالی و اصلاح نحوه دریافت عوارض سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر تهران

جمعه 8 اردیبهشت 1396

رأی شماره ۱۴۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال بند اول پیوست شماره پنج سند اصلی طرح جامع شهر تهران در سال ۱۳۸۶ و ماده ۲ مصوبه تعیین ضوابط مالی و اصلاح نحوه دریافت عوارض سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر تهران  


برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

رأی شماره ۱۳۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عوارض تفکیک و افراز

یکشنبه 3 اردیبهشت 1396

 رأی شماره ۱۳۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه جلسه شماره ۱۷۵ ـ ۲۴/۱/۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر هشترود در خصوص وضع عوارض تفکیک و افراز در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲  


برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

رأی شماره ۷۷۱ـ ۷۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه عوارض محلی

جمعه 11 فروردین 1396

رأی شماره ۷۷۱ـ ۷۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲۲ و کلیه بندهای ذیل آن از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر میانه مبنی بر واگذاری قسمتی از ملک و عوارض به شهرداری برای تغییر کاربری و تفکیک 


برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

رأی شماره ۷۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عوارض تغییر کاربری املاک

جمعه 11 فروردین 1396

 رأی شماره ۷۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند یک بخش اول تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر باغستان در سال ۱۳۹۵ درخصوص وضع عوارض تغییر کاربری املاک از زمان تصویب   


برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید