رأی شماره‌های ۱۲۶۵ الی ۱۲۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عوارض از جایگاههای فروش گاز مایع و جایگاههای سوخت

جمعه 18 فروردین 1396

 رأی شماره‌های ۱۲۶۵ الی ۱۲۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبات شوراهای اسلامی شهرها در خصوص تعیین و وضع عوارض از جایگاههای فروش گاز مایع و جایگاههای سوخت به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات به استناد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل است  

برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

رأی شماره ۱۲۳۳ الی ۱۲۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نصب تابلو

سه‌شنبه 15 فروردین 1396

رأی شماره ۱۲۳۳ الی ۱۲۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ـ ابطال قسمت دوم مصوبه شماره ۱۷۶۳۳ـ ۲۷/۶/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر شیراز که برای تابلوهای معرف محل که خارج از شرایط و ضوابط مندرج در بندهای الف، ب، ج ردیف اول مصوبه تعیین عوارض کرده است. ۲ـ ابطال بند ۱ـ۲ ردیف ۲ مصوبه یادشده در تعیین ضریب محاسبه و همچنین مصوبه شماره ۳۵۵۶۲ـ ۱۴/۸/۱۳۹۲ شورای اسلامی یادشده که طی آن ضرایب مندرج در مصوبه ۱۷۶۳۳ـ ۲۷/۶/۱۳۸۹ در قسمت مربوط به اضافه مساحت تابلوهای معرف محل افزایش یافته است  

برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

رأی شماره۱۲۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اخذ ۱۰ درصد از ارزش روز املاک به علت حذف طرح

دوشنبه 14 فروردین 1396

رأی شماره۱۲۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه سیصد و دهمین جلسه شورای اسلامی شهر سبزوار ابلاغی به شماره ۹۵۹ـ ۲۹/۴/۱۳۹۰ مبنی بر اخذ ۱۰ درصد از ارزش روز املاک به علت حذف طرح   
برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

رأی شماره ۱۲۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:عوارض نصب تابلو از ادارات، نهادها، مؤسسات دولتی و بانکها

یکشنبه 13 فروردین 1396

رأی شماره ۱۲۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای محتلف درخصوص وضع عوارض و بهای خدمات افتتاح و سالیانه بانکهای دولتی و خصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری نصب عابر بانک و همچنین عوارض نصب تابلو از ادارات، نهادها، مؤسسات دولتی و بانکها  


برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

رأی شماره ۱۲۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عوارض تابلو

یکشنبه 13 فروردین 1396

رأی شماره ۱۲۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۳ کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر کرج، موضوع صورتجلسه شماره ۵۴۷۵/۹۳/۵۶/۴ ـ ۳/۱۰/۱۳۹۳ در خصوص وضع عوارض تابلو 


برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

رأی شماره‌های ۱۲۲۴ الی ۱۲۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده۵

یکشنبه 13 فروردین 1396

رأی شماره‌های ۱۲۲۴ الی ۱۲۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: شهرداری مکلف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است  


برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

رأی شماره ۱۱۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : لغو و ابطال پروانه‌های احداث ساختمان

یکشنبه 13 فروردین 1396

رأی شماره ۱۱۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۴ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع نامه شماره ۳۰۰/۶۲۲۲۶ ـ ۱۱/۱۱/۱۳۹۴ دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران  


برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

رأی شماره ۱۱۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عوارض صدور پروانه

یکشنبه 13 فروردین 1396

رأی شماره ۲/۳۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعرفه عوارض کسری یا حذف پارکینگ

یکشنبه 13 فروردین 1396

رأی شماره ۲/۳۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۳۲۱ الی ۳۲۶ ـ ۱۲/۵/۱۳۹۵ هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب  


برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

رأی شماره۸۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع شهرداری در صدور پروانه ساختمان

یکشنبه 13 فروردین 1396

رأی شماره۸۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع شهرداری در صدور پروانه ساختمان ملزم به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نیست و الزام قانونی در این خصوص وجود ندارد  
برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

رأی شماره۸۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع شهرداری در صدور پروانه ساختمان

یکشنبه 13 فروردین 1396

رأی شماره۸۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع شهرداری در صدور پروانه ساختمان ملزم به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نیست و الزام قانونی در این خصوص وجود ندارد  


برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

رأی شماره۸۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم صدور مجوز برای نانوایی‌های جدید

یکشنبه 13 فروردین 1396

رأی شماره۸۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره۲۱۷۱۳۰/۶۰ ـ۲۰/۱۰/۱۳۹۳ معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عدم صدور مجوز برای نانوایی‌های جدید  


برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

رأی شماره ۷۷۱ـ ۷۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه عوارض محلی

جمعه 11 فروردین 1396

رأی شماره ۷۷۱ـ ۷۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲۲ و کلیه بندهای ذیل آن از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر میانه مبنی بر واگذاری قسمتی از ملک و عوارض به شهرداری برای تغییر کاربری و تفکیک 


برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

رأی شماره ۷۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعیین جدول دریافت درصد رایگان تأسیسات شهری

جمعه 11 فروردین 1396

رأی شماره ۷۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: الف ـ ابطال اطلاق تبصره ۲ و ۳ مصوبه مورخ ۲۴/۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر راور از تاریخ تصویب ب ـ ابطال ماده ۲۴ و تبصره‌های دیگر آن مبنی بر تعیین جدول دریافت درصد رایگان تأسیسات شهری 


برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

رأی شماره‌های ۷۴۲ الی ۷۴۴ و ۸۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ضرورت درج رقم حق‌الوکاله در قراردادهای وکالت

جمعه 11 فروردین 1396

 رأی شماره‌های ۷۴۲ الی ۷۴۴ و ۸۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ضرورت درج رقم حق‌الوکاله در قراردادهای وکالت 
برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

رأی شماره‌های ۷۴۲ الی ۷۴۴ و ۸۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ضرورت درج رقم حق‌الوکاله در قراردادهای وکالت

جمعه 11 فروردین 1396

 رأی شماره‌های ۷۴۲ الی ۷۴۴ و ۸۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ضرورت درج رقم حق‌الوکاله در قراردادهای وکالت 


برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

رأی شماره ۷۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عوارض ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری

جمعه 11 فروردین 1396

رأی شماره ۷۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۱ و بند ۱۶ دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال ۱۳۹۵ درخصوص وضع عوارض ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری از تاریخ تصویب  

برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

رأی شماره۷۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: قرار رد اعاده دادرسی

جمعه 11 فروردین 1396

رأی شماره۷۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: قرار رد اعاده دادرسی صادر شده از شعبه بدوی دیوان قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است   


برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

رأی شماره ۲/۸۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعرفه عوارض محـلی

جمعه 11 فروردین 1396

رأی شماره ۲/۸۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۸۷۰ ـ ۲۶/۷/۱۳۹۴ هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل‌شده به زمان تصویب آن  
برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

رأی شماره‌های ۷۴۸ ـ ۷۴۷هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تأمین پارکینگ برای واحدهای درمانی

جمعه 11 فروردین 1396

 رأی شماره‌های ۷۴۸ ـ ۷۴۷هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۵ صورتجلسه مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۲ کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد مبنی بر الزام به تأمین پارکینگ برای واحدهای درمانی  

 

برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
( تعداد کل: 136 )
<<    1       ...       3       4       5       6       7    >>